Máy khoan động lực Maktec MT870

  31/08/2019    Lượt xem : 621    Giá : 2.350.000đ

SHOWROOM - Số 195 đường Hòa Bình, cạnh nhà văn hóa tổ 7 phường Cự Khối - quận Long Biên - tp Hà Nội

Máy khoan búa Maktec MT815

  31/08/2019    Lượt xem : 661    Giá : 1.350.000đ

SHOWROOM - Số 195 đường Hòa Bình, cạnh nhà văn hóa tổ 7 phường Cự Khối - quận Long Biên - tp Hà Nội

Máy khoan búa Maktec MT814

  31/08/2019    Lượt xem : 612    Giá : 1.150.000đ

SHOWROOM - Số 195 đường Hòa Bình, cạnh nhà văn hóa tổ 7 phường Cự Khối - quận Long Biên - tp Hà Nội

Máy khoan búa Maktec MT817

  31/08/2019    Lượt xem : 639    Giá : 950.000đ

SHOWROOM - Số 195 đường Hòa Bình, cạnh nhà văn hóa tổ 7 phường Cự Khối - quận Long Biên - tp Hà Nội

Máy khoan maktec MT607

  31/08/2019    Lượt xem : 622

SHOWROOM - Số 195 đường Hòa Bình, cạnh nhà văn hóa tổ 7 phường Cự Khối - quận Long Biên - tp Hà Nội

Máy khoan maktec MT606

  31/08/2019    Lượt xem : 648    Giá : 870.000đ

SHOWROOM - Số 195 đường Hòa Bình, cạnh nhà văn hóa tổ 7 phường Cự Khối - quận Long Biên - tp Hà Nội

Máy khoan Maktec MT605

  25/09/2017    Lượt xem : 1501    Giá : 855.000đ

SHOWROOM - Số 195 đường Hòa Bình, cạnh nhà văn hóa tổ 7 phường Cự Khối - quận Long Biên - tp Hà Nội

Máy khoan Maktec MT60

  25/09/2017    Lượt xem : 1600    Giá : 650.000đ

SHOWROOM - Số 195 đường Hòa Bình, cạnh nhà văn hóa tổ 7 phường Cự Khối - quận Long Biên - tp Hà Nội