Cty Bình Phát sản xuất các loại phễu đổ bê tông với kích thước theo yêu cầu khách hàng,với các chủng loại như: phễu đổ bê tông,phễu đổ bê tông 0.6m3,phễu đổ bê tông 0.9m3,phễu đổ bê tông 600 lít,phễu đổ bê tông 900 lít,phễu đổ bê tông 1.2m3, phễu đổ bê tông 0.6 - 1.5m3
Hiển thị